Sådan tager du Postafen

Postafen er et receptfrit lægemiddel mod køresyge, som sælges på apoteket. Postafen bruges af voksne og unge mod køresyge (bil-, bus-, fly- og søsyge).

 

Postafen findes pakning på 10 stk. tabletter. Den aktive substans er meclozinhydrochlorid 25 mg. Meclozin, der er et antihistamin, der dæmper det indre øres funktioner, der har med balancen at gøre og virker på denne måde mod utilpashed og opkastninger. Maksimalt 2 tabletter pr. døgn.

Tabletten tages sammen med et måltid, vand eller en alkoholfri drik. Du bør ikke indtage alkohol sammen med Postafen.

Dosering ved køresyge og søsyge

Voksne og børn over 12 år: 1-2 tabletter (25-50 mg).

Ved køresyge gives dosen 1-2 timer før afrejse.

Dosisreduktion kan være nødvendig, hvis Postafen anvendes sammen med andre lægemidler der dæmper det centrale nervesystem, med lægemidler, der har antikolinerge egenskaber eller med MAO-hæmmere.

 

Tal med læge eller apotekspersonale

Tal med læge eller apotekspersonale, før du anvender Postafen. På grund af stoffets antikolinerge virkninger bør der udvises forsigtighed ved snævervinklet glaukom, urinblæreobstruktion, pylerostenose, nedsat gastrointestinal motilitet, myastenia gravis og demens. Postafen skal anvendes med forsigtighed til ældre personer, da ældre patienter er mest følsomme over for de antikolinerge virkninger hos meclozin.

Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan dette lægemiddel forårsage bivirkninger, men det er ikke alle brugere, der oplever dette. De hyppigste bivirkninger er døsighed og træthed. Læs indlægssedlen grundigt før brug.

Forsigtighed

Postafen kan nedsætte reaktions- og koncentrationsevnen. Udvis derfor forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner. Samtidig indtagelse af Postafen og alkohol eller andre sederende midler bør undgås, da dette forstærker de sederende virkninger.

Skab hyggelige rejseminder sammen

Postafen, tabletten mod køresyge

Postafen er et receptfrit lægemiddel, som du køber på apoteket. Klik her for at komme til netapoteket.

køb Postafen

Køb Postafen her